Fler Elitlopp Tack

Vi på travtips.info vill ha fler Elitlopp, tack! Den här veckan har vi nämligen läst två saker som inte riktigt handlar om samma sak men ändå gjorde att min tanke spann vidare på samma spår. Det handlar dels om Jörgen Westholms egna förslag om hur de vanliga loppen ska fyllas och dels Anders Ströms krönika i Sulkysport om vikten av att V75 är attraktivt.

Båda hänger ihop med något vi skrivit om flera gånger tidigare: svensk travsport har en stor utmaning i att fylla loppen med hästar. Vi vet att lopp med många hästar är mer attraktiva att spela på och vi vet att lopp med hästar av högre kvalité generellt attraherar mer spel än vad lopp med hästar av lägre klass gör. Dock ska vi vara lite försiktiga med att dra alltför många slutsatser av orsakerna.

När vi tidigare grottade ner mig i travsportens ekonomi i fem delar handlade den ena just om spelarnas perspektiv. Även om min undersökning på intet sätt är statistiskt säkerställd så var ändå gruppen ”spelare” förvånansvärt samstämmig i en sak: de vill känna att de har maximala förutsättningar att kunna analysera loppen på förhand och där brister det i loppen för lägre klasser.

Orsakerna var främst att gruppen inte anser att medierna hjäper till att få fram info inför annat än de högst daterade spelomgångarna och att de låga prispengarna gör att gruppen spelare känner en osäkerhet inför vilka hästar som faktiskt är vässade för en maxprestation och ämnar köras därefter.

Att det är oerhört viktigt att människor vill spela på trav för travsportens skull är odiskutabelt. Och inte kommer det bli mindre viktigt de närmaste åren inför den nya spellagstiftningen. Dock finns det begränsningar i hur mycket spelomsättningen kan öka totalt.

Svensken lägger historiskt sett en viss del av sin disponibla inkomst på spel och den andelen rör sig inte nämnvärt- även om vi rent generellt spelar lite mer och inmundigar lite mer alkoholhaltiga drycker i tuffa tider. Sen blir slanten i sig något högre allteftersom kronans värde går upp.

Men det är i huvudsak att ta marknadsandelar inom spelandet som är vad travet kan rikta in sig på för att öka omsättningen på travspelande. För ett större överskott är det effektivisering inom sporten som är lösningen. Även om den nya spellagstiftningen givetvis blir oerhört viktig när den totala pengapåsen ska förutses då ATG inte längre har ensamrätt och ska ge allt överskott till sporten efter det 35%-iga skatteavdraget. Summa summarum finns dock en pengapåse att fördela och det är upp till sporten själv att göra det.

En del i att prioritera är även att välja bort för om inget prioriteras bort är inget heller prioriterat. Här ställs oftast ”bredden” mot ”eliten” vilket skapar polarisering bland de travaktiva. Människan har ett intresse av att känna samhörighet och därigenom vill många gärna tillhöra en ”grupp”.

Jag är väldigt oklar över vilken jag själv tillhör faktiskt. Vilket kanske dock är anledningen till att jag känner mig rätt obekymrad inför att kunna föreslå både förbättringar och försämringar lite till höger och vänster.

Jag vidhåller fortsatt, som jag skrivit om flera gånger tidigare, att travsporten behöver ett tydligare divisionssystem. Det vi idag kallar breddlopp ska vara sportens Korpen/ungdomsidrott. Prispengarna behöver inte vara höga, men det ska vara roligt att vara med.

Liksom Korpen i fotboll är helt ointressant för andra än deltagarnas närmast sörjande är breddlopp ointressant att spela på för många andra. Så utveckla de tävlingarna till att bli en mysig gemenskap där det är roligt att delta. Men satsa så lite pengar som möjligt.

”Vardagstravet” är navet. Satsa på startmöjligheter så hästarna inte behöver resa så långt. Även detta skriver jag om i min artikelserie. Det är helt avgörande för den mediokra tävlingshästens ägare att det inte måste kosta 3-4000 kronor bara för att åka och tävla.

Eftersom travsporten inte kan påverka vare sig bränslekostnader eller lönekostnaderna kan sporten bara fokusera på att dessa utgifter hålls så låga som möjligt utifrån gällande regler. Där är korta resor nyckeln. Här menar jag således att sporten inte nödvändigtvis behöver skjuta till så väldigt mycket mer pengar utan fokusera mer på att lägga en bättre tävlingskalender.

V75 är Elitserien. Här är spelets stora motor och det är här travmedia fokuserar. Trots att det lockas med minst 100.000 kronor i förstapris och trots att alla hästar som har minst 30 mils resa enkel väg lockas med 30 kronor i milersättning så drar det inte fulla fält och spelet går ner.

Huruvida dessa konstateranden har ett orsakssamband är inte fastställt. Dock tyder mycket, som jag redogör för i inledningen, på att det finns en korrelation mellan de två sistnämnda. Reseersättningen har jag förbannat tidigare. De miljonerna den kostar gör mer nytta på andra håll.

Förslagsvis kan de läggas på att stötta banorna i deras kostnader för funktionärer så några banor kan erbjuda fler tävlingsdagar så hästarna i vardagstravet får kortare resor. Nu får ju dock alla hästar en startpeng vilket innebär att alla blir ”prisplacerade” så nu uppfyller ju i och för sig inte en enda häst kravet för att erhålla reseersättning längre.

Att göra V75 mer attraktivt att delta i är således av avgörande vikt för spelets utveckling. Här tror jag att alla dessa extra V75-omgångar är kontraproduktivt. Det finns en poäng i att V75 bara avgörs en gång i veckan. Det är liksom inte lika stort att delta när det avgörs varje dag, som det gjordes under julen. Om jag har fel där så föreslår jag att vi kör Elitloppet två gånger om året. Eller varför inte fyra? Vi vet ju att Elitloppet lockar massor av spel. Elitloppet: en gång i kvartalet!

Det jag ställer utanför divisionssystemet är unghästarna storloppscirkus. Här ställer jag mig dock frågande till om exempelvis två miljoner i förstapris i Derbyt och Kriteriet så mycket mer värt för travsporten i stort än vad 1,5 miljon skulle vara?

Premiechansningen har medfört att Sverige har Europas mest lukrativa unghästserie och är troligtvis av helt avgörande vikt för de extrema auktionspriserna på några hästar. De i sig gjuter mod och hopp i flera uppfödare. Men vad för positiva synergieffekter ger det för de ännu fler uppfödare som inte ens får ett startbud på sin uppfödning?

Pengarna som numera finns att tjäna för de allra bästa unghästarna har exploderat de senaste åren. Här tror jag sporten bör utreda vad som faktiskt är en rimlig nivå att fördela till den gruppen.

Avslutningsvis har jag en högst subjektiv önskan baserat på det faktum att jag idag, för första gången i mitt liv, ägarföreträder en debutvinnare. Dunderklumpen Dracula spetsvann i måndags och laddas ny mot en ny start nästa lördag i ett ramlopp till V75. Allting tyder dock tyvärr på att han kommer starta i lopp 12. Loppet efter V75 och strax efter 19.00 på lördagskvällen.

Att envisas med att förlägga ett lopp efter dagens största dagens lopp är direkt oförskämt mot alla inblandade. Det är folktomt och hela känslan är ”stress”. Har man dessutom turen att vinna så är ändå bara känslan att allt måste stressas igenom för att alla vill hem.

För att inte tala om hur svårt det är att motivera hästens ägare att avsätta en lördagskväll för detta. V75 och alla större tävlingsdagar ska avslutas med ett större lopp. Med en starttid om 14.45 på lördagarna finns inga ursäkter för att envisas med att placera ett lopp efter V75. Den ”räddningsplankan” för spelarna ges ju redan med allsköns kvällsomgångar på andra banor.

Här bör de mjuka värdena det skulle medföra att istället köra det loppet klockan 14.25 betyda några kronor i eventuell minskad omsättning på just detta lopp. Om det ens skulle bli ett omsättningstapp som inte sporten själv fick kompenserat genom ökat spel på något annat lopp. Nån som utrett det? Fler Elitlopp, säger vi på Travtips.info!