Legolas Bet

Hos Legolas Bet finns det en hel del olika spel på trav med olika regler. Här kan du läsa en kort beskrivning av alla deras spel, som är ganska unika. De skiljer sig väsentligt från andra travspel, men påminner ändå en del om de spel som du spelar hos ATG.

Spel på hästar hos Legolas Bet

Winner

Winner är ett spel som finns tillgänglig på sajten Legolas Bet. Det går ut på att gissa vinnande häst i ett lopp. Om ingen lyckats hitta vinnaren kommer de lagda spelen att återbetalas. Om du lagt ett spel på en häst som inte startar, får du insatsen återbetald. Minsta insatsen i spelet Winner är 1 krona.

D2

Målet med D2 är att hitta vinnande hästar i två förutbestämda lopp. Om du har placerat ett spel där en häst inte kan delta blir du återbetalad. Ifall ingen har den rätta kombinationen, kommer prispoolen att delas ut bland de som lyckats välja en vinnare i antingen det första eller det andra loppet. Om ingen valde den rätt vinnaren kommer alla spel återbetalas. Den minsta insatsen här är också 1 krona.

Pick 3

Pick 3 är ett snabbt online spel på trav från Legolas Bet där du måste hitta vinnaren i tre lopp. Om ingen prickat in den rätta kombinationen av vinnande hästar i tre lopp kommer spelarna som hittat två vinnare få prispotten. Pris per spelad kombination är 10 kronor. Pick 3 använder reservsystemet.

P54

I P54 från Legolas Bet behöver du välja vinnaren i fem lopp. Den ena halvan av poolvinsterna kommer delas ut till spelarna med fem rätt, och den andra halvan går till spelarna med fyra rätt. Om ingen valt rätt på fem vinnare kommer hela potten att gå till vinnarna med fyra rätt. Här är pris per kombination 3 kronor. P54 använder reservsystemet, precis som Pick 3 ovan och P76-spelet nedan.

P76

P76 går ut på att hitta vinnaren i sju lopp på olika banor i landet. Om ingen lyckats hitta sju rätt kommer pottten att betalas ut till spelarna med sex rätt. Om det inte finns någon spelare med varken sju eller sex rätt kommer spelarna med fem rätt att få dela på potten. Det minsta insättning på P76 är 50 öre.

Reservregler vid travspel hos Legolas

I Legolas Bet-travspel med fler än tre lopp som till exempel Pick 3, P54 och P76 finns det ett system som för in reserver som ersätter dina strukna hästar. Den första reservhästen du får är den som du själv har valt.

Om du inte har valt någon häst som reserv kommer du automatiskt få reservhästar i en viss ordning baserad på alla placerade spel. Ordningen bestäms när spelet stängs. Den hästen som det satsats mest pengar på är först, därpå den andra mest satsade hästen, och så vidare. Hästar väljs från listan och börjar med den högst rankade hästen som du tidigare inte valt.

Regler vid spel hos Legolas Bet

Nedan hittar du några viktiga regler som är bäst att kunna om du tänker dig spela trav på nätet hos Legolas Bet. Det är på intet sätt en fullständig lista över alla villkor som du som spelare omfattas av. Se till att läsa deras regler och villkor som du hittar längst ner på Legolas travsida.

Om tävling på viss bana inte kan genomföras som planerat, oavsett anledning,kan hela eller delar av tävlingarna flyttas och genomföras under annan tid/plats.Om tävlingarna slutförs inom 24 timmar efter loppets utsatta starttid, skall de lopp som flyttats ej anses som inställda.

Häst som står i startlistan på ett lopp som är med i Legolas Bet utbudet, men av något skäl inte ställer upp i loppet betraktas som struken av arrangören till loppet. Det är arrangören som beslutar om strykningar i lopp. Beroende på spelform kan det innebära återbetalning eller att en reserv träder in.

Ett Legolas Bet-spel sker genom att spelaren anger vilken spelform, insats och programnummer på den eller de hästar som spelet gäller på Legolas elektroniska spelkupong. När spelaren godkänt spelet och pengar dragits från dennes konto får spelaren ett elektroniskt spelkvitto.

Spel får inte ske efter giltig start i det lopp som utgör spelformens första avdelning. Om första avdelningen av något skäl blir senarelagd, gäller då starten av andra avdelningen. Arrangerande travorganisations klocka gäller och om spel på grund av tekniskt fel skulle registreras efter starten av loppet kommer dessa att ogiltigförklaras.

Annulering av spel hos Legolas

Spelaren har rätt att annullera sitt spel på Legolas Bet om startmetoden ändras (t ex när startbil inte kan användas trots att det angetts i programmet), eller om man bytt bana. Förutsättningar för att det skall kunna ske är att spelaren gjort sin insats före det att startmetoden eller banan ändrats och att återbetalningen begärs innan starten av det första loppet inom spelformen.

Vid återkallat Legolas travlopp sker ingen återbetalning av spelarnas insatser då loppet avses att köras senare. Förklaras däremot loppet av bandomarna på aktiuell bana som avbrutet, ogiltigt eller uppskjutet återbetalas insatserna. Om det återkallade loppet körs senast 24 timmar efter utsatt tid kvarstår spelet. I annat fall förklaras loppet inställt och insatserna återbetalas.

Det är den officiella resultatlistan med definitivt resultat som avgör spelets utgång efter eventuell diskvalificering och/eller uppflyttning alternativt nedflyttning enligt domarnas beslut. Korrigering av definitivt resultat, där häst i efterhand fråndöms en placering, påverkar ej spelets utgång.

Har två eller flera hästar enligt det definitiva resultatet placerat sig på samma plats i ett lopp, har dött lopp skett mellan dem. Vid dött lopp om en placering mellan två eller flera hästar anses var och en av dem inneha denna placering.

Legolas.bet Logo

100% Bonus upp till 500 kr

Spela nu