Hur den svenska spelreformen kommer att påverka trav

Påverkas trav av spelreformen?År 2019 blir ett historiskt år för idrottssverige och för den svenska spelmarknaden. Den första januari läggs spelmonopolet ner och marknaden öppnas då upp för privata aktörer som vill tävla på lika villkor.

Spelmarknaden har varit reglerad sedan 1844 när den första lagstiftningen om lotterier trädde i kraft i Sverige. Lotterilagen som gäller idag kom 1944 och den reglerar bestämmelserna om spel som anordnas för allmänheten. Det är ett licenssystem som kommer att ersätta det gamla monopolet.

Myndigheterna tror att det från en början kommer att vara mellan 50 till 70 olika aktörer som kommer att ansöka om licens att bedriva pengaspel i landet. Licenspliktigt spel kommer att beskattas med 18 procent och spelen ska ha ett starkt konsumentskydd. Det innebär bland annat att det kommer att satsas mer på att förebygga och behandla spelberoende.

Detta ligger bakom beslutet

Tidigare har enbart ideella organisationer och statligt kontrollerade spelbolag fått sälja spelkuponger. ATG som ägs av Svensk Travsport och Svensk Galopp är det enda spelbolaget som har fått anordna spel på trav samt annan hästsport. Genom att placera företag i andra EU-länder med mindre strikta spelregler och lägre skatter har dock många olika bolag lyckats dominera den svenska marknaden. Dessa bolag är många gånger svenskägda, men på grund av lagen har de varit baserade på Malta. Företagen har även kunnat marknadsföra sig mot svenskar trots att de inte är registrerade i Sverige. Det kommer inte att vara tillåtet efter spelreformen.

Det är något som den före detta ordföranden i Svensk Travsport, Hans Ljungkvist, instämmer med. Han har tidigare sagt att spelreformen är oundviklig och inte kan fortsätta på samma sätt som den har gjort under de 60 år som har passerat sedan ATG bildades. Enligt Hans har oreglerade företag haft en stor andel av marknaden. Med ett licenssystem kan alla företag ansöka om licens och konkurrera på lika villkor.

Orättvis konkurrens och travsporten förlorar

Eftersom utlandsbaserade spelbolag har kunnat anordna spel på till exempel trav utan att behöva skatta i Sverige eller bidra med resurser till travsporten har det inte varit rättvis konkurrens. De internationella spelbolagen har kunnat erbjuda bättre odds och på så sätt lockat många spelare, men dTravsporten förloraree har inte gett den svenska travsporten många kronor över åren. ATG har enligt avtal med staten alltid behövt återföra överskottet från spel till hästsporten.

Finansieringsmodellen har försäkrat att travsporten har kunnat växa och blivit framgångsrik, men nu när den inte kommer att användas längre är det osäkert om det kommer att påverka travsporten negativt. Enligt Mats Fransson som är informationschef på Svenska travsportens centralförbund är travsporten till 85 % finansierad genom spelet och hästsporten får årligen runt 1,4 miljarder kronor från ATG. Hur den nya reformen kommer att påverka denna inkomst går inte att förutspå, men eftersom samtliga spelbolag som har licens har samma villkor kommer även alla att kunna erbjuda samma låga odds. Det kan därför bli en fördel för ATG.

Regeringen arbetar på att lösa utmaningarna

Enligt civilminister Ardalan Shekarabi är det dock av högsta vikt att hästnäringen fortsätter att få goda intäkter från spelverksamhet och att regeringen möjliggör det. Hästnäringen sysselsätter nämligen många människor och framförallt inom glesbygd. Regeringen är därför insatta med det faktum att hästnäringen är beroende av spelbolagen och att det måste finnas en lösning. Annars har den svenska travsporten en osäker framtid framöver och dess överlevnad kan inte garanteras.

Hur det kommer att se ut i framtiden är svårt att svara på, men det går till viss del att snegla på Danmark som hade en liknande reform 2012. Den blev lyckad och idag kan man se att det har vuxit fram en marknadskonkurrens som fungerar väl tack vare reformen. Det finns många olika företag som är världskända för betting och så länge ett rättvist system finns på plats kan spelreformen med högsta sannolikhet bidra till ett lyft för idrottssverige. Fler sporter kan exempelvis finna sponsorer bland internationella spelbolag.